Ανακαίνιση Διαμερίσματος ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση Διαμερίσματος ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Θεσσαλονίκη