Η τεχνολογία inverter στα κλιματιστικά

Η τεχνολογία inverter στα κλιματιστικά

Ενεργειακές ανάγκες

Οι ανάγκες ενός χώρου σε θέρμανση ή ψύξη δεν είναι σταθερές, αλλά αλλάζουν συνεχώς. Οι ενεργειακές αυτές ανάγκες εξαρτώνται από τη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το πλήθος των ατόμων που βρίσκονται στον χώρο και άλλους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα μεγέθη «θερμικές απώλειες» (οι ενεργειακές ανάγκες ενός χώρου για να θερμανθεί στην επιθυμητή θερμοκρασία)  και «ψυκτικά φορτία» (οι ενεργειακές ανάγκες του χώρου που απαιτούνται  για να ψυχθεί ο χώρος στην επιθυμητή θερμοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) .

Η τεχνολογία inverter

Αυτό που διαφοροποιεί   τα κλιματιστικά  inverter από τα υπόλοιπα (on/off) κλιματιστικά, είναι ότι τα κλιματιστικά inverter έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ισχύ τους σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου που καλούνται να ψύξουν ή να θερμάνουν.

Η ρύθμιση της ισχύος γίνεται αυτόματα από την πλακέτα ελέγχου του κλιματιστικού, η οποία ρυθμίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας  ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία που ορίσαμε στο χειριστήριο και την πραγματική θερμοκρασία χώρου.

Τα παλιότερα, συμβατικά κλιματιστικά σταθερών στροφών, όταν έφταναν στα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου δωματίου, τερμάτιζαν τη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων τους. Αργότερα, όταν η θερμοκρασία στο χώρο μεταβάλλονταν πάλι, έκαναν επανεκκίνηση της εξωτερικής μονάδας. Αυτή ήταν μια κοστοβόρα διαδικασία διότι οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις αύξαναν και την ποσότητα της ηλεκτρικής ισχύς που χρησιμοποιούσε η μονάδα κλιματισμού. Πλέον κάτι τέτοιο δε συμβαίνει χάρη στην τεχνολογία inverter.

Έτσι, ένα on/off κλιματιστικό π.χ. 9.000 btu/h, την ώρα που λειτουργεί αποδίδει 9.000btu/h και την ώρα που σταματάει να λειτουργεί αποδίδει 0 btu/h (on/off) ενώ ένα κλιματιστικό inverter είναι σε θέση να ρυθμίζει την ισχύ του από π.χ. (1.000btu/h μέχρι και 9.000btu/h και να λειτουργεί διαρκώς σε χαμηλή ισχύ, χωρίς να πρέπει να ξεκινά και να σταματά συνεχώς την λειτουργία του.

Η τεχνολογία inverter αφορά πιο συγκεκριμένα στον ηλεκτρικό κινητήρα που χρησιμοποιεί ο συμπιεστής της μονάδας κλιματισμού.  Με την τεχνολογία αυτή η πλακέτα ελέγχου του κλιματιστικού μεταβάλλει τις στροφές περιστροφής του συμπιεστή και κατ’ επέκταση την αποδιδόμενη ισχύ του κλιματιστικού.

Η ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι «εναρμονίζει» την ταχύτητα του συμπιεστή με την θερμοκρασία του δωματίου συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη, ψυκτική ή θερμική, απόδοση της μονάδας κλιματισμού.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία inverter;

Μόλις η μονάδα ξεκινήσει να λειτουργεί,  δουλεύει στη μέγιστη ισχύ μέχρι να φτάσει την θερμοκρασία την οποία έχουμε ρυθμίσει. Ένας εσωτερικός θερμοστάτης «ενημερώνει» την μονάδα όταν «αγγίξει» αυτά τα επίπεδα και τότε ελαττώνονται οι στροφές λειτουργίας. Η εξωτερική μονάδα δεν παύει τη λειτουργία της αλλά αντίθετα τη ρυθμίζει ανάλογα με τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται εξαιτίας του συμπιεστή μεταβλητής απόδοσης που διαθέτουν τα κλιματιστικά inverter, ο οποίος όταν δημιουργηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ρυθμίζει ανάλογα τις στροφές λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας. Έτσι η μονάδα λειτουργεί για συνεχόμενο χρόνο και στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο διατηρώντας τη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου σταθερή χωρίς να δαπανείται παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια.

Ποια είναι τα οφέλη των κλιματιστικών inverter;

Τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία inverter, σε αντίθεση με τα συμβατικά κλιματιστικά, είναι ότι βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των μονάδων κλιματισμού, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής και μειώνοντας παράλληλα το κόστος χρήσης τους.

Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη που έχουν τα κλιματιστικά inverter είναι ότι:

  • Μπορούν να μειώσουν κατά 20% έως και 50% το κόστος ενέργειας, ανάλογα με το μοντέλο αλλά και τη συχνότητα χρήσης της μονάδας κλιματισμού.
  • Αγγίζουν τα επίπεδα της επιθυμητής θερμοκρασίας πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.
  • Η δυνατότητα να προσαρμόζουν τη συνεχόμενη λειτουργία τους ανάλογα με τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευχάριστης και ήπιας ατμόσφαιρας σε αντίθεση με τα παλιότερα συμβατικά κλιματιστικά όπου εξαιτίας των επανεκκινήσεων η θερμοκρασία αυξομειώνονταν συνεχώς.
  • Μειώνουν σημαντικό το θόρυβο λειτουργίας του κλιματιστικού μια που καθιστούν εφικτή τη συνεχόμενη λειτουργία του σε χαμηλά επίπεδα.
  • Επίσης, εξαιτίας της λειτουργίας ενός συμπιεστή μεταβλητής απόδοσης, μπορούν και αυξάνουν τις στροφές λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση του κλιματιστικού κατά την περίοδο του χειμώνα.

Επίλογος

Από όσα συζητήθηκαν παραπάνω, ίσως έγινε φανερό ότι παρά το μεγαλύτερο κόστος αγοράς, τα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter μακροπρόθεσμα συμφέρουν περισσότερο, μια που τα επιπλέον χρήματα θα γίνουν απόσβεση εξαιτίας της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας κατά την λειτουργία του κλιματιστικού.

Η διαφορά στην ενεργειακή απόδοση πιστοποιείται από την ενεργειακή ταμπέλα του κλιματιστικού στην οποία διακρίνεται εμφανώς η κατηγορία ενεργειακής κλάσης στην οποία κατατάσσεται το κλιματιστικό.  (Α+++, Α++, Α+, Α, Β, C, D, E)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενεργειακή κλάση Α που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά πολλών κλιματιστικών δεν αντιστοιχεί στην ενεργειακή κλάση Α των inverter κλιματιστικών, αφού η κλάση των on/off κλιματιστικών έχει μετρηθεί με διαφορετική μέθοδο μέτρησης και κάτω από διαφορετικές συνθήκες.  Ένα on/off  κλιματιστικό που μετράται με το νέο σύστημα κατάταξης, θα κατατάσσονταν στην ενεργειακή κλάση D, Ε ή χειρότερη.

Για τον λόγο αυτόν, εδώ και 2 περίπου χρόνια έχει τεθεί σε ισχύ Ευρωπαϊκός  νόμος ο οποίος απαγορεύει την εισαγωγή και πώληση on/off κλιματιστικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.