Κλιματισμός (Air Conditioning) – Τι είναι και πως λειτουργεί

Κλιματισμός (Air Conditioning) – Τι είναι και πως λειτουργεί

Κλιματισμός ονομάζεται η διαδικασία ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας, των επιπέδων υγρασίας, της καθαρότητας και της διανομής του αέρα.

Η έννοια του κλιματισμού

Σύστημα κλιματισμού είναι μια συσκευή, σύστημα ή μηχανισμός που σταθεροποιηθεί τη θερμοκρασία του αέρα και την υγρασία εντός της περιοχής που χρησιμοποιείται για την ψύξη, καθώς και τη θέρμανση ανάλογα με τις ιδιότητες του αέρα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, συνήθως με τη χρήση του κύκλου ψύξης αλλά μερικές φορές με τη χρήση της εξάτμισης, πλέον κοινώς άνεση για την ψύξη των κτιρίων και αυτοκινήτων οχημάτων.

Κλιματισμός. Τι είναι και πως λειτουργεί

Σε οποιονδήποτε χώρο, κλιματισμός σημαίνει καλές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκειμένου να έχουμε μία άνετη διαβίωση.

Έχει επικρατήσει ωστόσο να χαρακτηρίζεται ως κλιματισμός η ψύξη του χώρου που επιτυγχάνεται με διάφορα μηχανήματα (μολονότι τα ίδια μπορούν και να θερμάνουν επίσης).

H λειτουργία των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, που ευρέως πλέον χρησιμοποιούνται (τύπου split, τοίχου και δαπέδου), βασίζεται στην ιδιότητα κάποιων ψυκτικών υγρών (έχουν επικρατήσει ως «φρέον»). Mέσω αυτών των υγρών τα μηχανήματα αλλάζουν τη θερμοκρασία ενός χώρου.

Περιγράφοντας απλώς αυτή τη λειτουργία, θα λέγαμε ότι απορροφούν από το περιβάλλον αέρα σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία, τον επεξεργάζονται με τα ψυκτικά τους υγρά και στη συνέχεια αποβάλλουν από το εξωτερικό τους μηχάνημα θερμότητα, ενώ στο εσωτερικό επιστρέφουν τον αέρα -που είχαν απορροφήσει- ψυχρό.

Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι:

Θέρμανση

Είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια.

Ψύξη

Είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια.

Ύγρανση

Είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

Αφύγρανση

Είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

Ανανέωση του αέρα

Είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Καθαρισμός του αέρα

Είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.